TOPlist
Praha

Notář je garancí bezpečného převodu nemovitostíPřevod nemovitostí u notáře se zárukou a jistotou


Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Notáře můžete pověřit i k řízení před katastrálním úřadem.

Kupní smlouva o převodu nemovitostí sepsaná notářským zápisem


Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitých věcí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

K sepsání smlouvy o převodu nemovitostí budete potřebovat:

-     listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva, darovací smlouva - pokud převodce tyto listiny nemá, lze je vyhledat ve sbírkách listin ).
-    Výpis z katastru nemovitostí  ( výpis Vám vyhotoví notář, který je oprávněn vyhotovovat výpisy z informačních systémů veřejné správy a má do katastru nemovotostí  přístup přes internet ).

Souběžně se sepsáním kupní smlouvy je výhodné požádat notáře, aby přijal kupní cenu do notářské úschovy. Notářský tarif na takovou situaci pamatuje a zaplatíte jen jednu desetinu odměny, která by připadala na samostatnou notářskou úschovu. Notářská úschova kupní ceny řeší elegantně situaci předání peněz, protože prodávající má jistotu, že peníze byly složeny a může být tedy podán  návrh na vklad do katastru nemovitostí a kupující má jistotu v tom, že peníze vydá notář prodávajícímu až ve chvíli, kdy byl kupující zapsaán jako nový vlastník nemovitostí na příslušném listu vlastnictví.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Smluvní strany si mohou sjednat, kdo z nich bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí. Dle návrhu novely zákonného opatření Senátu s navrhovanou účinností od 1. dubna 2016 by m
ěl být nově poplatníkem daně vždy nabyvatel.
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek