TOPlist
Praha

Notář sepíše notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Notářský zápis o právním úkonu se svolením k vykonatelnostiNejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku. Podle terminologie nového občanského zákoníku pak mluvíme o pohledávce zapůjčitele vůči vydlužiteli. Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti může mít několik podob a to buď jako notářský zápis obsahující zakládaný peněžitý závazkový vztah se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 1 notářského řádu) nebo notářský zápis obsahující jednostranné uznání peněžité pohledávky z již dříve založeného závazkového vztahu se svolením zavázaného účastníka k vykonatelnosti (ustanovení § 71a odst. 2 notářského řádu). V současné době nejvíce používaná forma je notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti pohledávky, nebo jiného nároku druhého účastníka, vyplývajícího ze závazkového právního vztahu (ustanovení § 71b notářského řádu).

Kdy uzavřít dohodu se svolením k vykonatelnosti pohledávky


K notáři zajděte včas. Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná, to znamená, že dlužník (vydlužitel) je v prodlení s plněním svých závazků. Tato situace je ovšem pro věřitele (zapůjčitele) již složitější v tom, že dlužník se bude zdráhat podepsat dohodu se svolením k exekuci jeho majetku. Zpravidla věřiteli nezbyde jiná možnost, než dlužníkovi nabídnout nějakou výhodu výměnou za ochotu na dohodu přistoupit. V praxi se to řeší nejčastěji poskytnutím dodatečné lhůty na splacení závazku.

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti se řídí notářským tarifem, pčičemž tarifní hodnotou je výše peněžitého závazku.

Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek