TOPlist
Praha

Notář osvědčuje právně významné skutečnosti

Ověřování pravosti podpisu a shody kopie s originálem

V kterékoliv notářské kanceláři Vám provedou ověření pravosti Vašeho podpisu (legalizace) nebo ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován a musí mít platný průkaz totožnosti. Požadavek na vidimaci listiny může uplatnit kdokoliv. Je třeba však upozornit, že některé listiny jsou ze zákona vyloučeny z možnosti vidimace.

Osvědčování prohlášení a skutkových dějů 


Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv a nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky. Formou notářského zápisu vydává notář osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věcí, osvědčení o prohlášení týkající se vlastnického práva k nemovitostem (může sloužit pro zápis do katastru nemovitostí). .. 

Ověřování podpisu do zahraničí


Ověřit podpis do zahraničí je možné pouze u notáře. Je třeba, abyste notáři předem oznámili skutečnost, že ověřování bude do zahraničí, protože v takovém případě musí podpis ověřit přímo notář, případně notářský kandidát pověřený notářem k zastupování a nebo k ověřování do zahraničí. Nestačí Vám tedy ověření podpisu notářským koncipientem. Ověření podpisu do zahraničí vyžaduje následnou apostilaci. Apostilaci listin vydaných nebo ověřených notářem a dále listin vydaných justičními orgány České republiky provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní, který sídlí na adrese: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2. Apostilaci ostatních úředních listin, jakožto i listin ověřených advokátem, provádí Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulárních činností - referát legalizace. Adresa tohoto úřadu je Hradčanské nám. 5, 110 00 Praha 1. Pokud si necháte ověřit podpis advokátem, budete si muset nechat listinu potvrdit ještě Českou advokátní komorou. Apostilaci lze vyřídit na počkání návštěvou uvedeného úřadu a nebo poštou. Poplatek za jednu apostilu je 100,- Kč a hradí se kolkem.Výčet zemí, kde nepotřebujete superlegalizaci a další informace najdete zde:   Ověřování listin pro účely jejich použití v cizině

Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek