TOPlist
Praha

Notář přijme peníze do notářské úschovy


Notářská úschova kupní ceny


Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít peníze do notářské úschovy
a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob úhrady kupní ceny. Prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla
kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. U
hypotéky se protokol o notářské úschově podepisuje ve chvíli, kdy banka vydala písemný příslib k poskytnutí úvěru, Notářská
úschova je všeobecně považována za top řešení z pohledu bezpečnosti celé transakce ( v porovnání s úschovu u RK, advokáta,
bankovním akreditivem ). Je to dáno zejména tím, že notářská úschova je zcela oddělena od majetku notáře a za notářské
úkony ručí stát. V případě úmrtí notáře vyplatí úschovu nástupce notáře jmenovaný na uvolněný notářský úřad. Pro každé přijetí
peněz do notářské úschovy je zřízen samostatný účet. Notář je povinně pojištěn v rámci profesní odpovědnosti.  Každý příjem a
výdej na účtu notářské úschovy je zaznamenán do centrální evidence vedené Notářskou komorou ČR.

Protokol o přijetí peněz do notářské úschovy musí obsahovat:

-  identifikace složitele a příjemce finanční částky a způsob ověření jejich totožnosti
-  kdo službu objednal a jaké mu bylo přiděleno číslo účtu pro notářskou úschovu
-  datum, výše a místo složení finančního obnosu do úschovy
-  datum uzavření transakce (např.kupní smlouvy)
-  specifikace podmínek pro disponování s penězi a čísla účtů složitele a příjemce a jakým způsobem bude naloženo s
případnými úroky
-  zajišťovací informace - tj. kam odeslat peníze, pokud by nedošlo k převodu peněz a žádná ze stran by nechtěla peníze
přijmout (zpravidla účet soudu)

Notářská úschova souběžně se sepisem smlouvy o převodu nemovitých věcí


Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné,
aby je prováděla jedna osoba - notář. Klient je v takovém případě zvýhodněn, neboť notářský tarif stanoví odměnu notáři za přijetí
notářské úschovy v souvislosti s kupní smlouvou ve výši jen jedné desetiny odměny ( tj. 90 % sleva ), která by příslušela notáři v
případě samostatné úschovy ( bez sepisu kupní smlouvy ).
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek