TOPlist
Praha

Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů

Ceny notářských služeb jsou upraveny celostátně platným notářským tarifem. Můžete buď studovat text a přílohy vyhlášky a nebo Vám poslouží naše PŘEHLEDNÁ TABULKA . O tom jak účtuje notář svoji odměnu, se dočtete rovněž v článku Kolik zaplatíte u notáře . Tento článek je dostupný v Právní poradně notáře.

VYHLÁŠKA  Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 2001
o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky
(notářský tarif) ve znění platném ke dni 1.1.2014

Část první
Obecná ustanovení (§ 1-2)
§1 Činnost notáře
(1) Notář vykonává notářskou činnost, poskytuje právní pomoc, vykonává správu majetku a vykonává jinou činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí ustanoveními této vyhlášky.
(2) V odměně je zahrnuta i náhrada za běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře.

§2 Nárok na náhradu
V souvislosti s notářskou činností, poskytováním právní pomoci, výkonem správy majetku a výkonem jiné činnosti má notář nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Nárok na náhradu hotových výdajů má notář rovněž v souvislosti s prováděním úkonů v řízení o pozůstalosti.

Část druhá
Odměna notáře za notářskou činnost (§ 3-9)
§3 Výše odměny

Zobrazit celý text vyhlášky
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek