TOPlist
Praha
Notářská komora ČR

Notářské služby - jak prodat nemovitostPomineme-li úkony, jakými je stěhování a vyklízení nemovitosti, pak s prodejem nemovitosti jsou spojeny tři hlavní kategorie služeb a to marketingové, finanční a právní. Realitní kanceláře nabízejí služby kompletní, za které chtějí provizi v rozsahu mezi 4 % až 5 % prodejní ceny. Argumentují tím, že provizi hradí kupující. Je logické, že kupující počítá s celkovou částkou a proto provize snižuje výnos z prodeje nemovitosti. Provozování realitní kanceláře je živností volnou, není třeba žádného zvláštního oprávnění. Pro klienty je největším rizikem možnost odmítnutí návrhu na vklad katastrálním úřadem, možnost budoucího zpochybnění platnosti kupní smlouvy a zejména nulová ochrana finančních prostředků svěřených realitní kanceláři. Prodáváme-li nemovitost za cenu nad 2 mil. Kč, může se pohybovat provize již nad  100 000,- Kč a je na místě otázka, zda lze tyto prostředky alespoň částečně ušetřit. Alternativou je objednat si marketingové, finanční a právní služby samostatně a zaplatit nikoliv provizi, nýbrž jen skutečné náklady.

Nabídka nemovitosti, hledání kupce, financování

Pro úspěšnou propagaci nemovitosti budeme potřebovat dobře vypadající fotografie a správně formulované texty, které umístíme na internetové portály s velkou návštěvností a zveřejníme též v realitních časopisech. Náklady se budou pohybovat v rozpětí 5 až 20 tis. Kč podle toho, co z toho dokážeme sami a jak velkou reklamu zadáme do tisku. Bude-li kupní cena skládána prostřednictvím hypotéky či jiného financování, bude potřeba zajistit konzultace k finančním produktům ( konzultaci banky poskytují většinou zdarma ).

Právní služby lze pořídít kompletně bez realitky


Najdete-li kupce, notář Vám sepíše kupní smlouvu formou notářského zápisu, přičemž kupní cena bude kupujícím nebo bankou složena do notářské úschovy. Notářský zápis je veřejnou listinou a je tak důkazem skutečností v něm uvedených. Je tedy velmi obtížné takovou smlouvu napadnout pro neplatnost. Peníze jsou uloženy v bezpečí - notář je ze zákona pojištěn a každé přijetí peněz do úschovy je zaneseno do rejstříku vedeného Notářskou komorou ČR. Notářský tarif stanoví za úkon sepsání notářského zápisu o převodu nemovitosti při současném přijetí úschovy u nemovitosti s tarifní cenou 2 mil. Kč odměnu notáře ve výši  13.800,- Kč ( k tomu se účtují případné výpisy z katastru nemovitostí, vyhotovení dalších stejnopisů notářského zápisu, hotové výdaje a DPH ). Notář Vám dále vyhotoví návrh na vklad do katastru nemovitostí a může Vás před katastrálním úřadem zastupovat. Za to mu přísluší odměna za právní pomoc, kterou však notáři zpravidla v souvislosti s provedenými notářskými úkony neúčtují.Týká se to i pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Notář má k dispozici seznam soudních znalců a může Vám zajistit vyhotovení znaleckého posudku, bude-li potřeba ( cena znaleckého posudku bývá cca 3 až 5 tisíc Kč. ).

K uvedené problematice byl zveřejněn článek na portálu  mesec.cz     Jak prodat nemovitost bez realitky a s jistotou
Notářské služby
Převody nemovitostí Notářské úschovy Ochrana věřitele Závěti, vydědění Manželské smlouvy Zástavní smlouvy Ověřování a osvědčování Družstva Společenství vlastníků Dědictví Výpisy veřejné správy Konverze dokumentů
Úvod Aktuality Časté dotazy Ceny Kontakty Objednat
Akciová společnost Společnost s.r.o.
Obchodní společnosti
Jak vybrat právníka  Užitečné odkazy Mapa stránek